Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής
Λογισμικό μηχανογράφησης κλινικής

Πλεονεκτήματα

Κύρια χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση

Integration

Μέσω του συστήματος διαχείρισης κλινικής “Ασκληπιός”, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ασθενών, των φαρμάκων, των αναλωσίμων, των οικονομικών στοιχείων, των εγγράφων, των προμηθευτών και όλων των υπόλοιπων στοιχείων που συνδέονται με την λειτουργία της κλινικής. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων υποσυστημάτων που προσφέρονται.

Διαβάστε περισσότερα...

Κανονιστική συμμόρφωση

Regulations

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει κάνει ορισμένες αλλαγές στην νομοθεσία ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να κατατίθενται ορισμένα στοιχεία μέσω του διαδικτύου. Ο Ασκληπιός λοιπόν δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους της γραμματείας και του λογιστηρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα αυτά τα στοιχεία απευθείας μέσα από το σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα...

Φιλικότητα

Friendliness

Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα πληροφοριακό σύστημα είναι η φιλικότητα του προς τον χρήστη. Το προσωπικό του φορέα υγείας είναι αυτό που θα κρίνει εάν ένα πρόγραμμα είναι εύχρηστο και κατανοητό. Η Ergobyte είναι υπερήφανη για την ικανοποίηση των χρηστών που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τον Ασκληπιό και θεωρεί πως αυτό είναι από τα σημαντικότερα κατορθώματά της.

Διαβάστε περισσότερα...

Οφέλη κατά τμήμα

Υποδοχή

Ο Ασκληπιός προσφέρει στους υπαλλήλους της υποδοχής ένα εύχρηστο περιβάλλον όπου μπορούν να καταχωρούν γρήγορα τους ασθενείς και να διαχειρίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα. Όλες οι γραφειοκρατικές εργασίες εκτελούνται σχεδόν αυτόματα, με ελάχιστο κόπο από μεριάς των εργαζομένων της υποδοχής. Έτσι, οι ασθενείς δεν χρειάζεται να περιμένουν πολλή ώρα για να εξυπηρετηθούν και αποφεύγονται τα λάθη.

Λογιστήριο

Το υποσύστημα της λογιστικής που προσφέρεται από τον Ασκληπιό είναι ισάξιο των λογιστικών προγραμμάτων που συναντώνται στην αγορά αλλά κοστίζουν πολύ περισσότερο. Μέσω αυτού, οι εργασίες του λογιστή και των βοηθών του απλοποιούνται και επιτυγχάνεται πλήρης παρακολούθηση όλων των οικονομικών μεγεθών καθώς δίνει την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών για την οικονομική πορεία της κλινικής.

Νοσηλεία

Το νοσηλευτικό προσωπικό εκτελεί πολλές εργασίες και έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους ασθενείς. Η απόδοσή του λοιπόν συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των ασθενών. Στόχος του Ασκληπιού σε αυτόν τον τομέα είναι η αποφυγή λαθών στην χόρηγηση φαρμάκων, στην τήρηση του φακέλου του ασθενούς και γενικά η άριστη εξυπηρέτηση των ασθενών μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την νοσηλεία.

Φαρμακείο

Στην περίπτωση που λειτουργεί φαρμακείο μέσα στην κλινική, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο υποσύστημα για τον φαρμακοποιό είναι αυτό που αφορά την διαχείριση φαρμακείου. To σύστημα συνδέεται με τον φαρμακευτικό οδηγό “Γαληνός” που έχει δημιουργηθεί από την Ergobyte και περιέχει τις επικαιροποιημένες τιμές των φαρμάκων αλλά και στοιχεία που αφορούν τις δραστικές ουσίες, ενδείξεις, αντενδείξεις κλπ. Εκτός αυτού, το σύστημα του φαρμακείου ενημερώνεται αυτόματα με όλες τις συνταγές και αγωγές που εκτελούνται στην κλινική και παράγει αναφορές κατανάλωσης.

Διοίκηση

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η διοίκηση έχει όλα εκείνα τα εργαλεία και στοιχεία που είναι απαραίτητα για να παρακολουθήσει την κίνηση των ασθενών, την απόδοση των εργαζομένων, την οικονομική πορεία της επιχείρισης και την κατάσταση των αποθηκών (φαρμάκων, αναλωσίμων και τροφίμων). Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται άριστος έλεγχος όλων των διαδικασιών και των ανθρώπων που εργάζονται στην κλινική.

Αναζήτηση
©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
Web: www.ergobyte.gr E-mail: info@ergobyte.gr Τηλ: +30 2310 288434 Fax: +30 2310 288134